Gundesbøl Å

Gundesbøl Å. Foto: Naturstyrelsen

Gundesbøl Å er en del af Skjern Å systemet og afvander til Ringkøbing Fjord. Projektområdet ligger mellem Ølgod og Hoven.
Her har Naturstyrelsen Blåvandshuk i 2015 gennemført det statslige vådområdeprojekt Gundesbøl Å.
Formålet med projektet er at fjerne kvælstof i oplandet til Skjern Å systemet.

Projektet forventes at fjerne 1,2 tons kvælstof årligt. For at nå dette mål er en grøft omlagt og vandet ledes via en fordelergrøft ud over engen.
Engen er gjort bredere ved omlægning og genslyngning af Gundesbøl Å. Med disse tiltag forsinkes vandets vej til åen, og det giver mulighed for, at jordbakterier kan omdanne kvælstof fra vandet til luft.

Der er givet tilsagn om tilskud til projektudgifterne på 1,1 mio. kr. fra EU og Miljø- og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram, som har deltaget i finansieringen af projektet. 

Læs mere om:

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 

Kontaktpersoner: Skovrider Ulrik Lorenzen, tlf. 21 41 86 46 og projektleder Henrik Lykke Sørensen, tlf. 20 11 89 54.

undefined