Hadbjerg Skov

Projektets formål er at forbedre mulighederne for naturaktiviteter og skabe en bynær skov. Projektet vil opstille et madpakkehus/formidlingshus, shelters, hundeskov og en frugtlund i forbindelse med skovrejsningen. På sigt vil projektet etablere en sø med henblik på at udvide biodiversiteten yderligere. 

Ansøger for projektet: Hadbjerg Borgerforening

Kontaktperson: Peter Møller

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet senest 1. august 2015

Deltager i partnerskabet:

  • Favrskov Kommune
  • Hadbjerg Skole
  • Hadbjerg Borgerforening/landsbyens borgere
  • Den jyske Haandværkerskole 

Projektets samlede udgifter: 284.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 142.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 793