Hagebro Kro

Formålet med projektet er at øge adgangen og tilgængeligheden for offentligheden, samt øge formidlingen af området. Der etableres 750 meter handicapvenlige stier, der opsættes informationstavler langs stierne og der udarbejdes digitale fortællinger om naturen og kulturen – bl.a. Hagebro som lystfiskereldorado, samt formidling af fiskene, fuglene, vandinsekterne og det fredede Natura 2000 område.

Der etableres desuden nye faciliteter; to shelters, kanolandingsplads med lystfiskerplatform ved Karup Å, borde-bænke sæt, offentligt toilet og hegn til afgræsning af § 3-beskyttede arealer.

Ansøger for projektet: Viborg Kommune

Kontaktperson: Carsten Funch Madsen

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet 1. juni 2016

  •          Viborg kommune
  •          Ejerne af Hagebro kro
  •          Danmarks Naturfredningsforening
  •          Visit Viborg
  •          Hessellund Sø Camping
  •          Arbejdsgruppen Naturlig tilgængelighed under Viborg Handicapråd
  •          Lodejerforeningen for Skive-Karup Å
  •          Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn
  •          Aulum-Haderup Sportsfiskerforening
  •          Karup Å Sammenslutningen

Projektets samlede udgifter: 1.298.913 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 200.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Friluftsrådets udlodningsmidler: 75.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 200