Hammershusklippens flora

Hammershusklippen er kendt for at være den mest blomsterrige lokalitet på Bornholm. Der er registreret omkring 300 forskellige plantearter, hvilket svarer til ca. 10 % af den danske flora. På området er der desuden fundet flere sjældne planter.

Hammershusklippen er en af de fineste lokaliteter for levende fortidsminder i Skandinavien. Klippen er desuden beliggende i et Natura2000-område og rummer værdifuld lysåben natur.

undefined

Levende fortidsminder (kulturreliktplanter) er en betegnelse for plantearter, der for de flestes vedkommende er indført som nytteplanter i middelalderen. Denne flora er særlig interessant, fordi dens tilstedeværelse er med til at fortælle vores kulturhistorie om mad, medicin, tro og overtro.

Levende fortidsminder indeholder desuden en interessant genbank, som gennem jordbearbejdning kan blive forynget og dermed bevaret.

I forbindelse med restaureringen af Hammershus og de arkæologiske udgravninger i området, vil det være muligt gennem jordindsamling og bearbejdning at sikre og dokumentere de levende fortidsminder og den vilde flora på Hammershusklippen og dermed bevare den særegne flora for fremtiden.

Kendskabet til levende fortidsminder er generelt ikke særligt stort. Det omfatter et fagområde der ikke rigtig hører hjemme i de traditionelle discipliner - botanik, historie eller arkæologi, men er en kombination af dem alle. De levende fortidsminder er derfor truet på stort set alle deres voksesteder.

Projektets mål er at kunne udstikke rammer for effektive plejeplaner for de historiske borgruiner på Bornholm men også i det øvrige Danmark, og dermed være med til at bevare levende fortidsminder og den vilde flora på historiske steder.

 undefined

Fakta om projektet:
• Sikre de levende fortidsminder og den vilde flora på Hammershusklippen.
• Afprøve og dokumentere effekten af forskellige plejetiltag.
• Udvikle nye plejeplaner for området, som skal forankres i Naturstyrelsen Bornholm kommende 15.-årige driftsplan.
• Udnytte plejeplans-erfaringerne fra Hammershusklippen til områderne omkring Lilleborg og Gamleborg i Almindingen.
• Formidle den særlige flora på Hammershusklippen gennem hjemmeside, guidede ture, artikler og moderne formidling i Hammershus nye besøgscenter.
• Udbrede kendskabet til levende fortidsminder og være et forgangseksempel med ”best practice” for andre historiske lokaliteter som borge, klostre, kirker og gamle bydele.
• Kombinere praktiske erfaringer i tværfagligt samarbejde mellem botanikere, arkæologer og håndværkere.

Økonomi:
Hammershusklippens flora er finansieret via en donation fra 15. Junifonden på 1,2 millioner kr. Projektet er påbegyndt 1. januar 2013 og afsluttes 31. december 2014.
Projektet kører sideløbende med det store Hammershusprojekt som består af en restaurering af Hammershus og arkæologiske udgravninger i området. Desuden indbefatter projektet også bygning af nyt besøgscenter.
Hammershusprojektet er en donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal på 92,5 millioner kr.

Projektledelse:
Projektleder: Tino Hjorth Bjerregaard - e-mail.: Obfuscated Email - tlf.: 51 51 71 24
Koordinator: Dorte Bugge Jensen - e-mail.: Obfuscated Email - tlf.: 72 54 30 20

15. Junifonden