Besigtigelse af delområderne på Hammershusklippen

undefined 
Ved besigtigelsen at delområderne gennemgås det enkelte område i forår, sommer og sensommer. Plante arterne noteres, dog kun første gang de erkendes, med mindre der er tale om sjældne arter.

De sjældne arter markeres med GPS koordinat (WGS 84), hver gang de erkendes i det enkelte delområde. De sjældne arter kategoriseres ved at være rødlistet, nationalt sjældne eller lokalt sjælden.
Dette giver et billede, af de enkelte arters status og udbredelse på Hammershusklippen.

De indsamlede data skal bruges i den fremtidige forvaltning og plej af Hammershusklippen.

undefined

undefined