Bestands optælling af enblomstret fladbælg (Lathyrus sphaericus) på Hammershus

Foto: Tino Hjorth

Enblomstret fladbælg (Lathyrus sphaericus) er meget sjælden i Danmark. Foruden Hammershus er den fundet på Samsø, Hessleø, Rørvig, Møns Klint og Røsnæs. Enblomstret fladbælg er rødlistet under kategorien sårbar.

Hvordan ser det ud på Hammershus?
Da projektet startede, var der usikkerhed om hvor stor bestanden var og hvor på Hammershusklippen den egentlig fandtes.
Det velkendte voksested var sydskråningen (grænsen mellem delområde 8 og 12), med få observeret i andre delområder. I 1956 skriver Arne Larsen i Bornholms flora, at den er talrig på Hammershus. I 1975 skriver Tim Bryndum Christensen i Driftplan for Hammershus-området, at den er fåtallig.

I 2013 blev der i alt talt 123 individer på de klippehylder der var tilgængelige i delområde 8, 9 og 12 – det velkendte voksested.

I vinteren 2013/2014 blev der fortaget omfattende rydninger i delområde 8, 12 og 13. Denne rydning åbnede hele arealet og gav adgang til tidligere utilgængelige klippehylder. Resultatet var markant, den enblomstrede fladbælg var i så stort antal, at det reelt ikke var muligt at tælle individer. En anslået mængde ligger på over 2000 individer i 2014.

I november og december 2014 blev der fortaget rydninger i delområde 9. Endnu engang har resultatet af naturplejen ikke været til at tage fejl af. Frivillige kræfter har i slutningen af maj 2015 konstateret, at der var langt flere blomstrende planter end i 2014.

Konklusion:
Der er en stor og sund bestand af enblomstret fladbælg på Hammershusklippen. Det skal dog bemærkes at enblomstret fladbælg er en enårig plante, derfor kan bestanden svinge fra år til år.


Metode:
Delområderne 7, 8, 9, 12 og 13 er gennemsøgt i slutningen af maj og starten af juni 2013 og 2014. Hver klippehylde blev efterset, der hvor arealet er mere plant blev der udlagt transekter med landmålerstokke. Når en plante blev observeret, blev den markeret med en pind. Områderne ved markeringspindene, blev efterfølgende grundigt gennemgået og planterne optalt. 
I 2013 blev der for hver markeringspind lavet en 2500cm2 felt, hvor alle planter i feltet blev noteret.

undefined

Foto: Tino Hjorth

undefined