Flora registreringer på Hammershusklippen

undefined 
Hammershusklippen med nærområder er på ca. 30ha i alt. If. med floraregistreringerne er hele området opdelt i 20 delområder. Disse delområder bygger dels på optegnelser fra 1975 if. med en gammel Driftplan for Hammershus-området, og dels fra 2004 hvor der blev lavet floraregistreringer. Delområderne er oprindeligt afgrænset af naturlige terræn forhold eller biotop forhold.

Der er foretaget tre registreringer:

  • Opfølgning på registreringer fortaget i 2004 efter omfattende rydninger på vest skråningen.
  • Bestands optælling af den meget sjældne enblomstret fladbælg (Lathyrus sphaericus). se mere
  • Besigtigelse af delområderne, hvor de observerede arter er noteret. Hoved fokus har i 2013 været på delområde 7, 8, 12 og 13. se mere

Ideen med flora registreringerne er, at give et samlet overblik af floraen på Hammershusklippen. Dels til brug i forvaltningen af området, men også for at lave en sammenligning med gamle data, for at se hvordan vegetationen har udviklet sig.

Gamle data fra publicerede og upublicerede kilder er gennemgået. Sammen med den flora registrering der er fortaget i 2013 og 2014, er den samlede floraliste for Hammershusklippen på omkring 611 forskellige plante arter, underarter og variationer.

undefined

undefined

undefined