Levende fortidsminder på Hammershus

 

undefined

Levende fortidsminder

Levende fortidsminder, reliktplanter eller kulturreliktplanter (kært barn har mange navne) er en fællesbetegnelse for planter, der fortrinsvis blev indført i middelalderen som nytteplanter fx læge- gift- og farveplanter, køkken- og krydderurter men også som bi- og veterinærplanter.

Nogle planter er indført før middelalderen. Eksempelvis er Bulmeurt kendt fra vikingetiden og skvalderkål fra romersk jernalder. De fleste planter kom til Danmark fra Middelhavsregionen og længere østpå. Det var især klostervæsnet der spredte nytteurterne til Nordeuropa, herunder Danmark.

Disse planter har forvildet sig ud i naturen omkring de steder de engang blev dyrket. Her står de som en rest af tidligere tiders havedyrkning og vidner om vores fortid om mad, medicin og dagligliv.

De levende fortidsminder skal betragtes som levn fra fortiden på lige fod med andre fortidsminder, såsom pilespidser, stenøkser, smykker og guldgubber.

Hammershus

Hammershus er et af de fineste steder i Skandinavien når det gælder kulturreliktplanter. Mere end 50 planter på Hammershusklippen kan betegnes som levende fortidsminder.

Det er dog ikke meget, vi ved om havedyrkning på Hammershus - der er kun få historiske kilder som kommer ind på emnet. Der findes to kort, et fra ca. år 1660 og et fra ca. år 1730. På begge kort er der indtegnede haver ved den indre vandforsyning.
Derudover er der en synsforretning fra 1752, hvori det hedder:

"… langsmed Murene findes indgærdede Hager, som efter vores Skønsomhed kan sættes for en Tønde Sæds Jord, derhos ligger en Dam og en Brønd, der findes og endnu 12 a 16 Træer stående; udenfor den inderste Port ligger en Dam og ved den yderste Port er og en Hvælving af Mur Stenene og derhos ligger en liden Frugt-Hauge…"

Dertil kommer fangen Johan Conrad Dippel som sad i fængsel på Hammershus fra 1719 til 1726. Dippel var læge og alkymist, og han fik til sidst lov til at drive lægevirksomhed på Bornholm. Han skal have udtalt, at der på Hammershus voksede over 100 herlige urter, som han indsamlede og brugte.

Da Hammershus er en så værdifuld lokalitet for levende fortidsminder, har Naturstyrelsen et særligt ansvar for at bevare disse kulturplanter. Derfor er der i projektet Hammershusklippens flora udarbejdet en plejeplan, for hvordan driften af Hammershus skal udføres og også de levende fortidsminder kan blive bevaret. 

Plejeplan Hamnmershus 2015

I samarbejde med bla. Nordgen har Naturstyrelsen Bornholm udarbejdet en lille håndbog om historie, pleje og bevaring af levende fortidsminder.

Håndbog i pleje af levende fortidsminder

undefined

undefined