Naturpleje på Hammershusklippen

undefined

Naturpleje er i dag en væsentlig del af arbejdet på Hammershusklippen. Den natur vi i dag gerne vil bevare, er et resultalt af en brug af landskabet.
Denne brug af naturen, skabte gode betingelser for lyselskende planter og insekter.
Det man brugte landskabet til var, træ til værktøj, tømmer, vogne osv. græsningsarealer til husdyrene. Samt urter i husholdningen som både mad og lægemidler.
Som led i borgens forsvar, har der også været interesse i et åbent landskab, så en indtrængende fjende ikke har haft mulighed for at skjule sig.
Derfor må vi formode at Hammershusklippen har været helt åben, i hele den tid borgen har fungeret.
For at bevare det åbne landskab, ryddes træer og buske. Græssende dyr holder efterfølgende, landskabet åbent til fordel naturen og det historiske landskab.

 

 undefined

undefined