Hanklit - forbedring af lokalt støttepunkt - del 2

Projektet vil bidrage til at der bliver bedre adgang og formidling af Hanklit og moléerlandskabet som bl.a. ligger indenfor Hanklit-Salgerhøjfredningen. Formålet er at udvide p-pladsen og øge formidlingen, sammen med den kommende forvaltningsplan i forbindelse med UNESCO verdensarv, at fremme adgangen og oplevelsesmulighederne for friluftslivet. Projektet vil således fremme adgangen og naturoplevelserne for både lokale og for turister. Målsætningen er at udbygge området til et støttepunkt af regional betydning


Kommune : Morsø

Ansøger : Morsø Kommune

Tilskud bevilliget : 134.500 kr.

Projektet afsluttes senest: 1. oktober 2013