Skovrejsning, Harte Skov

Projektbeskrivelse

Harte Skov omfatter 240 hektar offentlig skov, som er plantet på tidligere landbrugsjord. Skovrejsningen startede i 1991. For at opnå et skovklima hurtigst muligt, blev der plantet "ammetræer", hvilket er hurtigtvoksende træarter så som rødel poppel og birk. Dette gør, at de blivende træer som bøg og eg får bedre vækstbetingelser.

Jordbunden er variereret, ligesom plantevalget er. Hvor der var meget sandet, er der plantet nåletræer, og hvor jorden er mere lerholdig, er der plantet løvfældende træer og buske. Dette meget brede plantevalg gør skoven modstandsdygtig overfor vind og sygdomme. Skovbrynet er plantet med mange frugttræer så som hyld, hassel og brombær. 

Skovrejsningens mål har hovedsageligt været at skabe rekreative områder for borgerne, og beskytte grundvandet. 

Projekttype Statslig skovrejsning
Samarbejdspartnere Kolding Kommune
Periode 1991 -->  2012
Areal  240 hektar

Projektområde

Projektområde

Naturstyrelsens nyheder

Jørgen Møller Nissen

Skovfoged
Naturnær skovdrift

Kontakt

Trekantsområdet