Hedegaards Høj

Projektområdet rummer 2 oldtidsbegravelser, der har været registeret siden 1882. Hedegaards Høj har været fredet siden 1928.

Projektet vil give 100 m frit udsyn over et vedvarende lavt plantedække til den fredede høj fra øst som vest. Projektarealet, som for tiden er i omdrift, tilplantes med en naturlig varig overdrevsvegetation, der over tid kan falde sammen med den eksisterende naturlige vegetation på den fredede oldtidshøj ”Hedegaards Høj”. Der etableres offentlig adgang til arealet, og der opsættes en informationstavle ved indgangen til projektområdet og henvisningsskilt ved indkørsel fra offentlig vej.

colourbox

Kommune : Jammerbugt

Ansøger : Mogens Hedegaard

Tilskud bevilliget : 119.400 kr

Projektet afsluttes senest : 19. januar 2011