Hellevad - friluftstilbud

Etablering og udvikling af friluftstilbud rundt om Hellevad

Projektet består af 5 områder:
Gustes Eng , Eksisterende friluftsscene får et ansigtsløft og der etableres faste tilskuerpladser.
Forbindelsen består af et stiforløb langs Surbækken forbi kirken til Hellevad Vandmølle.
Hellevad Vandmølle lokalbefolkningen får mulighed for at opleve den unikke natur omkring vandmøllen.
Præsteskoven der etableres motionsstier, opsættes madpakkehuse og mindesmærket renoveres.
Hellevad Børnehus , der etableres faste bænke samt en arbejdsplads til både natur og teknik.

Foto: Colourbox

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes maj 2010

Projekt titel

Rundt om Hellevad

Ansøger for projektet

Hellevad Børnehus

Kontaktperson

Pia Jessen

Deltagere i partnerskabet

De 4 (Beboerforening, Idrætsforening, Brandværnet, Ringriderforening), Hellevad Menighedsråd, Hellevad Vandmølle, Hellevad Børnehus

Projektets samlede udgifter

1.263.348

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

580.598

Medfinansiering fra Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet

Ansøgt om 300.000

Frivillige arbejdstimer

2.000