Helsingør - snorkelstier og friluftsskilte

Projektet er del af et større projekt der skal binde den landbaserede formidling og friluftsliv sammen med den kystbaserede. Målet er at etablere 5‐6 snorkelstier i ”Den Blågrønne Ring” omkring Helsingør. Sammen med stierne opsættes kystformidlingsskilte på land, med oplysninger om stierne, samt oplysninger om det bagvedliggende land og hvilke muligheder der her er for friluftsliv. Stierne henvender sig til den uerfarne snorkler/svømmer der på en sikker måde vil udforske livet på det lave vand.

UPDATE: Projektet er afsluttet. Nedenfor ses et billede af en dykker på en af de nyetablerede snorkelstier.

Foto: Jesper Kikkenborg

 

Ansøger for projektet: Øresundsakvariet

Kontaktperson: Michael Hansen

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i oktober 2013

Deltagere i partnerskabet:

  • Dykkerklubben Aquanaut
  • Marinbiologisk Laboratorium - Københavns Universitet
  • Naturstyrelsen Nordsjælland
  • Naturcenter Nyruphus
  • Pædagogisk Udviklingscenter - Helsingør Kommune

Projektets samlede udgifter: 264.869 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 132.435 kr. 

Frivillige arbejdstimer: 210