Hesselbjerggaard

Projektområdet er allerede en del af ordningen ”Spor i landskabet” (”Sporet ved Hesselbjerg-gaard”). Projektet indebærer en istandsættelse af broen gennem de våde enge ud til Svogerslev Sø, samt indretning og brandsikring af 1. sal på et kreaturhus, så det kan bruges til overnatning for skoleklasser. Derudover opsættes et antal fuglekasser og reder i området omkring Kornerup Å. Dette vil skabe bedre faciliteter for de besøgende både vokse og børn. Der laves mange arrangementer om natur/kulturhistorien i området i samarbejde med Spor i Landskabet, Økologisk Landsforening og Familielandbruget.

colourbox

Kommune : Roskilde

Ansøger : Birgitte Ravn

Tilskud bevilliget : 121.000 kr.

Projektet afsluttes senest : 31. oktober 2011