Gribskov - heste i naturplejen

Islandske heste afgræsser flere områder i Gribskov.

Gode naturplejere
Flere ret store områder i Gribskov græsses nu af islandske heste. Islandske heste er nøjsomme og græsser gerne, både hvor der er vådt og tørt og samtidig er de ikke kræsne. Selv stride græsser, som andre hesteracer og kreaturer lader stå, æder de med velbehag.

Det har i mange år været svært at skaffe dyr nok, til den nødvendige naturpleje på de åbne områder i Gribskov. Men med de sidste års græsning med et stort antal islandske heste er flere områder nu græsset godt i bund og det får en positive effekt på floraen. Ønsket er  at de høje og stive arter af græsser og urter, bliver græsset helt i bund for at give plads et større antal af mindre planter. Det giver en meget større artsrigdom/biodiversitet.

Islandske heste i Odderdamsengene. Foto: Anne Johannisson

Resultaterne
I efteråret 2011 flytterde ca. 20 heste fra Odderdamsengene i den sydlige del af Gribskov og fra Hessemosen i den nordlige del af skoven til Ulvedalene, hvor der er indhegnet et stort område, som er indrettet til hestenes vinterkvarter. Ulvedalene ligger ved Sandskredsøen midt i Gribskov. Her blev der i 2008/09 ryddet 40 hektar  granbevoksning, eller hvad der svarer til ca. 55 fodboldbaner, som allerede nu ligger som et smukt åbent område med søer, bakker og dale.

Hestene skal græsse på arealet hele vinteren og Naturstyrelsens forudser at græsningen efterhånden vil bidrage til at det der før var en mørk granskov i løbet af de nærmeste år bliver omdannet til et smukt overdrevsområde, med større partier med lyng.

Det flotte resultat af hestenes sommergræsning kan ses dels i Odderdamsengene og dels på skovengene i Hessemosen ved Mårum. Her har hestene gået både på fugtige engarealer og i skov, i én stor hegning.
Tag ud og se det
På vedlagte kort kan du se tre udflugtsmål, hvis du vil ud og opleve de mange islandske heste i deres rette element og den positive ændring, der er sket for både flora og fauna, som en følge af hestegræsningen. Rigtig godt tur.

undefined

De første ca. 20 islanske heste blev lukket ud i det 40 - 50 ha store Ulvedalsområde i efteråret 2011, for at græsse der hele vinteren og foråret.

Islandske heste i Hessemose. Foto: Anne Johannisson
Islandske heste i Hessemosen. Sommeren 2011

Islandske heste i Odderdamsengene . Foto: Anne Johannisson
Græsning i Odderdamsengene. Sommeren 2011

Odderdamsengens våde del. Foto: Anne Johannisson
Som et resultat af græsningen var Odderdamsengenes våde del fyldt med engblomster i
sommeren 2012

Kort over Gribskov med de tre græsningsområder

Islandsk hest o Odderdamsengene. Foto: Anne Johannisson

Se indslag om hestene fra lokalavisen.dk