Kanalvej - hestefolden

Projektet handler om at styrke naturoplevelser og fællesskab ved brug af heste. Amager Skovhjælpere vil skabe en stærk lokal base for fritidsaktiviteter med beskæftigelse af skovhjælperne og folkelig inddragelse. Projektet tilbyder et anderledes møde med naturen og indeholder mulighed for at tage del og ansvar for at passe og pleje hestene samt udlåning af ponyer til ture i Naturpark Amager. Hestefolden vil derudover tilbyde en hesteskole, som tager udgangspunkt i den enkeltes tilgang til hesten med fokus på gensidig respekt. Gennem Hestefolden vil Amager Skovhjælpere skabe et nyt lokalmiljø for Naturpark Amager.

UPDATE: Projektet er afsluttet. Amager Skovhjælpere har gjort en stor indsats for at engagere frivillige kræfter i projektet. Den frivillige gruppe består af lokale borgere, som er interesserede i heste. De bidrager med enten viden og træning af heste eller mere praktiske opgaver som at trække ponyer til ponytræk, vedligeholde hesteskolens interaktive profil eller fodring. De yder en stor indsats for hestefoldens aktiviteter, og derved dannes der et netværk og en base, hvor man altid er velkommen.

Ansøger for projektet: Amager Skovhjælpere

Kontaktperson: Mads Madsen  

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i juli 2016

Deltager i partnerskabet:

  • Amager Skovhjælpere

Projektets samlede udgifter: 909.100 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 200.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 2.300