Hestefolden Kanalvej

Projektet handler om at styrke naturoplevelser og fællesskab ved brug af heste. Amager Skovhjælpere vil skabe en stærk lokal base for fritidsaktiviteter med beskæftigelse af skovhjælperne og folkelig inddragelse. Projektet tilbyder et anderledes møde med naturen og indeholder mulighed for at tage del og ansvar for at passe og pleje hestene, samt udlåning af ponyer til ture i Naturpark Amager. Hestefolden vil derudover tilbyde en hesteskole, som tager udgangspunkt i den enkeltes tilgang til hesten med fokus på gensidig respekt. Gennem Hestefolden vil Amager Skovhjælpere skabe et nyt lokalmiljø for Naturpark Amager.

Ansøger for projektet: Amager Skovhjælpere

Kontaktperson: Mads Madsen  

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet 1. juni 2016

Deltager i partnerskabet:

  •          Amager Skovhjælpere

Projektets samlede udgifter: 1.419.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 200.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 2.496