Himmelev Skov ved Roskilde - skovrejsning

Skoven etableres i samarbejde med Københavns Energi A/S og Roskilde Kommune.

Folder med kort over området

Notat om søerne i Himmelev Næringsindhold, samt generel flora og fauna tilstedeværelse.

Notat - Himmelev Skov

Plantede træer, antal og art - 2007

Jordbundskort

Højdekurver

Medlemmer af skovrejsningsrådet, Himmelev

Referater fra skovrejsningsmøder:

26.11.2012 Himmelev

09.11.2011 Himmelev

19.11.2008 Himmelev

07.11.2007 Himmelev

28.08.2006 Himmelev

10.06.2005 Himmelev

01.11.2004 Himmelev

23.09.2003 Himmelev

04.11.2003 Himmelev

Himmelev Skov. Foto: Jens Peter Bundgaard 30/9-10

Himmelev Skov med Roskilde Fjord i baggrunden. Billedet er taget med udsigt mod vest lige nord for Himmelev by. Foto: Jens Peter Bundgaard d. 30/9-10.