Skovrejsningsrådet for Himmelev Skov - medlemmer

Roskilde Kommune:

Ole Røtzler Møller

Birthe Gottlieb

Morten Vincents

Roskilde Amt:

Flemming Damgaard Larsen

Roskilde Museum:

Tom Christensen

Grundejerforeningerne Himmelev nord:

Per Møller-Jensen

Gundejerforeningerne Trekroner:

Søren Laurentius Nielsen

Sjællandske Familielandbrug:

Landbo-Centrum:

Nordsjællands Landboforening:

Ole Strange

Danmarks Naturfredningsforening:

Thomas Gyalokay

Danmarks Idræts-Forbund:

Knud Rindbøl

Friluftrådet:

Lillian Hegner Larsen

Naturstyrelsen – Midtsjælland:

Jens Peter Simonsen

Jens Nielsen