Skovrejsningsrådet for Himmelev Skov - medlemmer

Roskilde Kommune:

Roskilde Amt:

Roskilde Museum:

Grundejerforeningerne Himmelev nord:

Gundejerforeningerne Trekroner:

Sjællandske Familielandbrug:

Landbo-Centrum:

Nordsjællands Landboforening:

Danmarks Naturfredningsforening:

Danmarks Idræts-Forbund:

Friluftrådet:

Naturstyrelsen – Midtsjælland: