Hingelbjerg

Projektet drejer sig dels om forbedring af adgangen til og oplevelsen af det unikke landskab ved bakkeøen, Hingelbjerg, dels om at formidle områdets historie, botanik og landskabelige storhed. Området er fredet og omfatter mange fortidsminder og hedeområder. Området er et yndet udflugtsmål pga. dets unikke karakter. Stiforløbene vil blive renoveret og formidlingen vil ske med skilte på arealet og vha. apps til iPhone. Desuden vil al information blive oversat til engelsk og tysk.

colourbox

Kommune : Jammerbugt

Ansøger : Bente Nørgaard Thuesen

Tilskud bevilliget : 27.500 kr.

Projektet afsluttes senest : 31. december 2011