Hinnerup Å Lavbundsprojekt

undefined

I perioden 3. november 2015 til 2. november 2017 udarbejdes en teknisk og ejedomsmæssig forundersøgelse, som skal kortlægge muligheden for, at etablere et lavbundsprojekt ved Hinnerup Å.

Projekttype Forundersøgelse
Periode 3. november 2015 - 30. september 2018
Projektareal 40 ha
Økonomi 260.630,00 kr

Projektbeskrivelse

Projektets overordnede formål er en reduktion af udledning af drivhusgasser fra kulstofrige lavbundsjorder ved ophør af dyrkning og sløjfning af dræn og grøfter.

Forundersøgelsen skal klarlægge, hvor stor reduktionen af t CO2-ækv. pr/ha/år vil være, hvis der bliver gennemført et lavbundsprojekt samt, hvilke anlægsarbejder der skal udføres for at opnå den størst mulige reduktion af CO2 uden påvirkning af arealer udenfor projektområdet. Det forventes at reduktionen vil ligge på 20-40 t CO2-ækv. pr/ha/år. Risikoen for frigivelse af fosfor undersøges også.

Projektområdet der undersøges er beliggende vest for Brokholm Sø mellem Rusted Møllebæk i syd og Hinnerup Å i nord.

 

Projektet er opgivet

Efter afslutning af forundersøgelserne har forundersøgelsesrapporterne efterfølgende været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen. De har desværre meddelt, at projektet ikke kan gennemføres som et lavbundsprojekt, da der vil blive for stor udledning af kvælstof. Dette er meget ærgerligt da projektet ellers ville sikre en stor tilbageholdelse af CO2, sikre målopfyldelse for fosfor i Brokholm sø og endelig sikre fri faunapassage til Rusted Møllebæk.

Projektforløb

-          Januar: projektopstart

-          Marts-april: feltarbejde

-          Juni: feltarbejde, beregninger mv.

-          Efterår: afrapportering

 

Kort over projektområdet

Oversigtskort over projektarealet ved Hinnerup Å

Dokumentarkiv

Kontakt

Marie Louise Simmelsgaard Platz

Projektleder
Naturstyrelsen Midtjylland