Norddjurs - Historier fra Fortiden

Projektet drejer sig om 7 projekter på privatejede arealer. Der opsættes informationsskilte ved 7 lokaliteter i kommunen (fortidsminder og fredede områder). Det drejer sig bl.a. om dysserne ved Dystrup Sø, Skovgårde Voldsted, samt en række fredninger. Formålet med projekterne er samlet set, at informere om de interessante kulturhistoriske lokaliteter på Norddjurs.


Kommune : Norddjurs

Ansøger : Norddjurs Kommune

Tilskud bevilliget : 263.501 kr.

Projektet afsluttes senest: 1. januar 2014