Hjeds Sø

Hjeds Sø. Foto: Naturstyrelsen

Projektbeskrivelse

Projektet vil genskabe den tidligere Hjeds Sø på ca. 25 ha, der blev afvandet ved det forrige århundredskifte.

Den øvre ende af Binderup Å lægges tilbage i sit oprindelige leje, og vil derved gennemløbe den sydlige del af Hjeds sø.

Dræntilløb fra oplandet afbrydes ved skræntfod, så drænvandet kan fordeles ud over engene. Dræn og grøfter i engene afbrydes.

Kort over området

Kort over projektområdet

Projektet der i alt berører 80 ha, ventes at kunne tilbageholde ca. 8,5 t. kvæl­stof og dermed mindske belastningen af Nibe Bredning i Limfjorden.

Projekt finansiering

Projektet finansieres af EU og Miljø- og Fødevareministeriets landdistriktsprogram

Læs mere om: Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Projektets budget er ca. 5,5 mio. kr.