Glumsø Sø - Hjertesti

Næstved kommune udfører lige nu en renovering af en 3 km lang sti omkring Glumsø Sø. Glumsø Lokalråd har været primus motor i et bredt samarbejde, og nu nærmer vi os  målet, som er at den nye sti skal ophøjes til Hjertesti.

Vi søger om komponenter til denne Hjertesti: Standere, infotavler, folderkasser og første oplag foldere. Ny bro og bænke, samt materialer til renovering af eksisterende bænke.

Stien skal kunne benyttes det meste af året af brugere til fods med og uden hjælpemidler, og som noget nyt i naturen, vil der blive lavet et system, som muliggør at rekvirere ambulance. Systemet virker via et identifikationsnummer på stiens bænke.

colourbox

Ansøger for projektet: Lokalrådet i Glumsø

Kontaktperson: Jens Nygaard Knudsen

Tidsperiode: Færdigt senest d. 23. november 2012

Deltagere i partnerskabet:

- Næstved Kommune

- Naturstyrelsen

- Lokalrådet i Glumsø

Projektets samlede udgifter: 223.400 kr

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 111.700 kr

Frivillige arbejdstimer: 150