Glumsø Sø - Hjertesti

Næstved kommune udfører lige nu en renovering af en 3 km lang sti omkring Glumsø Sø. Glumsø Lokalråd har været primus motor i et bredt samarbejde, og nu nærmer vi os målet, som er, at den nye sti skal ophøjes til Hjertesti.

Vi søger om komponenter til denne Hjertesti: Standere, infotavler, folderkasser og første oplag foldere, ny bro og bænke samt materialer til renovering af eksisterende bænke.

Stien skal kunne benyttes det meste af året af brugere til fods med og uden hjælpemidler, og som noget nyt i naturen vil der blive lavet et system, som muliggør at rekvirere ambulance. Systemet virker via et identifikationsnummer på stiens bænke.

UPDATE: Projektet er afsluttet.

Nedenfor ses et par billeder af det færdige projekt.

Ny bænk med nr 3 (redningstilkaldsadresse) og stander med naturtavle. Foto: Jens Nygaard Knudsen.

Ny bro over Telemarksgrøften. Foto: Jens Nygaard Knudsen.

 

Ansøger for projektet: Lokalrådet i Glumsø

Kontaktperson: Jens Nygaard Knudsen

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i februar 2013

Deltagere i partnerskabet:

  • Næstved Kommune
  • Naturstyrelsen
  • Lokalrådet i Glumsø

Projektets samlede udgifter: 226.929 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 111.700 kr.

Frivillige arbejdstimer: 321