Højfyn Friluftscenter

Projektet skal medvirke til at give lokale borgere, spejdere, skoleelever og børnehavebørn nye muligheder for et aktivt friluftsliv i skole- eller fritiden. Projektet består af den centrale friluftsbase – Højfyns Friluftscenter og tre decentrale friluftsbaser – klasseværelset i skoven, naturværksstedet på Overmarksgården og aktivitetsbasen i skoven samt en grejbank. Aktivitetsbasen vil rumme fysisk udfordrende aktiviteter, såsom træklatring, svævebane mv.

Derudover etableres to støttepunkter for friluftslivet – hængekøjehotellet og fordybelsesbænk samt friluftsaktiviteter på baserne som bålplads, madlavningssted og shelters. 

UPDATE: Projektet er færdigt, og der er blevet etableret et topmoderne friluftscenter, et nytænkende klasseværelse i skoven inkl. depot med udstyr, et naturværksted på Overmarksgården med aktiviteter og udstyr til børnefamilier, en grejbase med 6 aktivitetskasser og basis friluftsudstyr til lokale, foreninger, skoler og børnehaver og grej til særlige aktiviteter i aktivitetsskoven, bl.a. hængekøjer. Nedenfor ses et par billeder af de nye faciliteter.

Naturværkstedet på Overmarksgården. Foto: Andreas Larsen

Den nye bålplads. Foto: Andreas Larsen

 

Ansøger for projektet: KFUM Spejderne Tommerup

Kontaktperson: Rico Boye Jensen

Tidsperiode: Projektet blev indviet i juni 2016. Projektet blev endeligt afsluttet i oktober 2016

Deltager i partnerskabet:

  • KFUM spejderne i Tommerup
  • Tommerup Skole
  • Børnhusene i Tommerup
  • Tommerup Kirke

Projektets samlede udgifter: 842.984 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 300.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 900