Højfyn Friluftscenter

Projektet skal medvirke til at give lokale borgere, spejdere, skoleelever og børnehavebørn nye muligheder for et aktivt friluftsliv i skole- eller fritiden. Projektet består af den centrale friluftsbase – Højfyns Friluftscenter, og tre decentrale friluftsbaser – klasseværelset i skoven, naturværksstedet på Overmarksgården og aktivitetsbasen i skoven, samt en grejbank. Aktivitetsbasen vil rumme fysisk udfordrende aktiviteter, såsom træklatring, svævebane mv.

Derudover etableres to støttepunkter for friluftslivet – hængekøjehotellet og fordybelsesbænk, samt friluftsaktiviteter på baserne som bålplads, madlavningssted og shelters. 

Ansøger for projektet: KFUM Spejderne Tommerup

Kontaktperson: Rico Boye Jensen

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet senest 1. juni 2015

Deltager i partnerskabet:

  • KFUM spejderne i Tommerup
  • Tommerup Skole
  • Børnhusene i Tommerup
  • Tommerup Kirke

Projektets samlede udgifter: 2.942.378 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 800.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 500