Højlyngsstien

Projekttype Friluftsliv
Periode 2020
Samarbejdspartnere Bornholms Regionskommune
Økonomi 400.000,- fra regeringspakken Sommer i den danske natur 2020
 

 

Om Højlyngsstien

Højlyngsstien er en 67 km lang, markeret vandrerute tværs over Bornholm. Ruten går via Hammerknuden, Slotslyngen, Rutsker Højlyng, Rø Plantage, Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne. Dermed kommer man igennem den gamle højlyng, hvor klipperne ligger højt, og hvor bønderne tidligere havde deres dyr gående på græs. I dag består store dele af den gamle højlyng af skov, og det er også her, man finder nogle af Bornholms største naturværdier. Ruten udmærker sig ved at gå i (efter danske forhold) meget øde områder. Man passerer således kun gennem en enkelt landsby på turen (Olsker), resten af ruten foregår i natur eller landlige omgivelser. 

Højlyngsstien møder den 120 km lange Kyststien ved Sandvig og ved Aarsdale, så man kan sammensætte en lang vandretur via begge stier, eksempelvis fra Hammerknudens klipper i nord til Dueoddes hvide sand i syd. Eller man kan sammensætte begge forløb til en rute på næsten 200 km. Højlyngsstien forløber primært på grusveje og trampestier, men uden for de kommunale og statslige arealer går den via cykelvejene, og her er der nogle strækninger med asfalt.

Stien er ikke tænkt som den hurtigste rute hen over øen. Den er i stedet anlagt med henblik på at give de smukkeste naturoplevelser i Bornholms indland. Der er gode muligheder for at overnatte primitivt undervejs langs stien, både i shelters, på primitive lejrpladser og i skovområder med fri teltning. Der er også en del toiletter og vandposter på ruten.

Ruten er markeret færdig, så den kan gås 31. august 2020, og i løbet af efteråret vil der blive arbejdet videre på at etablere flere primitive overnatningspladser og vandposter undervejs på rutens forløb.

Højlynggstien er første del af det større projekt Bornholms Grønne Bølge, som skal skabe rekreativ og naturmæssig sammenhæng i Bornholms indland.

Praktiske informationer

Hvor svær er ruten?

Nogle dele af ruten, særligt på Nordbornholm, dele af Almindingen og i Paradisbakkerne forløber i klippefyldt og stejlt terræn. Andre steder kan der blive mudret i de våde perioder. Men det meste af ruten forløber på relativt nemme stier, grusveje og asfalt.

Hvordan er ruten markeret?

Ruten er markeret med orange piktogrammer, og på mange af de smalle stier også med orange cirkler og pile malet på træer og sten. Markeringen er god nok til, at ruten kan gås uden kort, men du skal naturligvis være vågen, og holde øje med markeringerne for ikke at gå forkert.

Hvilken retning bør man gå ruten?

Højlyngsstien er lige godt markeret i begge retninger, så man kan frit vælge, om man vil starte i Aarsdale eller i Sandvig. Starter man i Aarsdale slutter turen med det spektakulære men også udmattende klippelandskab på Nordbornholm. Starter man i Sandvig får man en blidere afslutning på turen. Så det er op til egne præferencer. 

Er der vand på ruten?

Ja, der er er flere vandposter på ruten. Placeringerne kan ses på udinaturen.dk eller på printkortene. Alle toiletter som er markeret på printkortene har desuden rindende vand, hvor man kan tappe drikkevand. Der er stadig strækninger, hvor der er langt mellem mulighederne for at tappe drikkevand, så vi anbefaler, at du når du tapper vand orienterer dig om næste vandpost/toilet og tilpasser mængden derefter.

Kan man handle på ruten?

Nej, ruten kommer ikke i nærheden af supermarkeder eller købmænd, udover ved start og slut (Allinge og Aarsdale). Du kan vælge, at tage afstikkere til købmanden i Klemensker, Østerlars, Østermarie eller Vestermarie, men så skal du gå ca. 5 km ekstra i begge retninger. Så vi anbefaler, at du i stedet medbringer mad til hele turen - frysetørret mad vejer meget lidt.

Er der toiletter på ruten?

Ja, der er flere toiletter på ruten. Du kan benytte appen FindToilet (Google Play Store og Apple App Store) til at lokalisere toiletterne, eller finde dem på udinaturen.dk eller på printkortene. Hvis du forretter din nødtørft i naturen, så husk at grave det ned. Bruger du vådservietter, må de ikke efterlades i naturen, men skal tages med til næste skraldespand.

Er der restauranter på ruten?

Ruten går forbi Brohuset ved Hammershus samt Christianshøjkroen og Cafe Genlyd i Almindingen. Desuden kan der købes forfriskninger i Café Delux ved Rytterknægten. Ved rutens start i Sandvig er der flere cafeer og restauranter. Ved rutens start i Aarsdale finder du Mikkeler og Aarsdale Silderøgeri. Nogle af ovennævnte steder er lukket i vinterhalvåret, så undersøg åbningstiderne, inden du planlægger efter at spise der. 

Hvor kan man overnatte?

Ruten går i øde områder, så det mest oplagte er primitiv overnatning i telt, under tarp eller i shelter. Der er gode muligheder for teltning på Nordbornholm, i Rø Plantage samt i Almindingen. Der er også adskillige shelterpladser undervejs. Se shelters, lejrpladser og områder med fri teltning på udinaturen.dk eller på printkortene.

Kan man ikke overnatte mere bekvemt?

Ruten går i øde områder, så der er meget få overnatningssteder undervejs. Der findes dog Lyngholt Familiecamping nær Ravnedalen og to bed & breakfast: Feriestedet Skovly og At Mimis langs ruten. Der er desuden campingpladsen Sandvig Familiecamping lige ved rutens start i Sandvig. I den anden ende af stien kan man gå via Kyststien til Hullehavn Camping ved Svaneke eller Nexø Camping ved Nexø.

Hvor kan man tage bussen til og fra Højlyngsstien?

Du kan tage BATs busser i rutefart til startpunkterne ved Sandvig og Aarsdale:

Sandvig betjenes af busrute 1+4, 2, 10 og 7+8.

Aarsdale betjenes af rute 7+8 og 3+5.

Højlyngsstien krydser desuden busruterne flere steder:

Hammershus - Slotslyngsvej (rute 1+4 og 7+8) 

Ravnedalen - Nordre Borrelyngvej (rute 1+4 og 7+8)

Olsker (rute 1+4)

Rø Plantage - Klemenskervej 63 (rute 2)

Aarsballe - Stavsdalvej ved Egeskovvej (rute 3+5)

Almindingen - Segenvej ved Lilleborg (rute 1+4)

Almindingsvej ved Ekkodalen (rute 9)

Almindingen - Segenvej ved Bastemose (rute 1+4 og 9)

Det er ikke alle ovenstående steder, der er et markeret busstoppested. Men uden for byerne stopper chaufføren gerne på stederne, hvis du beder om det. Du kan også vinke bussen til stop, når du står i vejsiden.

Se ruter og køreplaner på bat.dk

 

Kontakt

Andreas Povlsen

Projektleder, Bornholms Regionskommune

Georg Ask Marker

Naturformidler, Naturstyrelsen
Bornholm