LIFE Højmoseprojekt 2005-2011

- genopretning af højmoser i Danmark


Højmoser er en naturtype, som er ved at forsvinde - ikke bare i Danmark, men i hele Europa. Der er meget få højmoser i Danmark, og de har alle været udsat for voldsom udnyttelse i form af tørvegravning og afvanding.

I højmoserne lever flere sjældne dyr og planter, som kan klare sig i det meget næringsfattige og sure miljø som tørvemosset skaber.

Life-Højmoser er et EU-finansieret naturbeskyttelsesprojekt, som gennem en række konkrete initiativer skal forøge arealet af højmoser samt forbedre forholdene for de tilbageværende højmoser i Danmark.

Højmoseprojektet startede som et samarbejde mellem Viborg Amt, Vejle Amt, Sønderjyllands Amt, Fyns Amt og Naturstyrelsen. Efter amternes ophør fører Naturstyrelsen projektet videre alene. Projektet løber fra 10. januar 2005 til og med 31. oktoberr 2011.

Projektet blev i 2013 udpeget blandt de 5 bedste LIFE Nature projekter i Europa i 2012.

Projekterne måles på en række parametre, f.eks:

 • Projektets umiddelbare naturmæssige effekt
 • Projektets langsigtede naturmæssige effekt
 • Projektets socioøkonomiske effekt
 • Projektets grad af innovation
 • Muligheden for at anvende projektets resultater og metoder i en europæisk kontekst
 • Projektets relevans for den fremtidige forvaltning på området
 • Projektets omkostningseffektivitet.

Læs mere på EU kommissionens  LIFE hjemmeside:

Nyhedsarkivet. eller siden med de bedste projekter gennem årene.

Bemærk at projektet i LIFE sammenhæng omtales med sit akronym:  RERABOG-DK (LIFE05 NAT/DK/000150)

 

Den 31. oktober 2011 blev de sidste arbejder i projektet afsluttet.

Opsætning af informationstavlen i Brandstrup Mose fik æren af at være det sidste der blev udført:

Informationstavle Brandstrup Mose

28 oktober 2011.

Rapporter udarbejdet i løbet af projektet han hentes under download.

21 september 2011. Arbejdet i Brandstrup Mose er gået ind i sidste fase.

Anlægsarbejderne i Brandstrup Mose fortsætter næsten planmæssigt.
Etableringen af den afskærende drænledning nærmer sig sin afslutning.
Men anlægget af diget har stået stille på grund af den megen regn der er kommet, men forventes slut først i oktober.

Fældning af træer inde på mosen er i gang på anden og vil være afsluttet ved udgangen af måneden.

 

Brandstrup Mose. Fældede birketræer i mosens lave områder.

TIDLIGERE NYHEDER

22 august 2011. Arbejdet i Brandstrup Mose er gået i gang.

Efter et langt tilløb er anlægsarbejderne i Brandstrup Mose nu gået i gang.
Anlægget af diget er startet, derefter fortsætter det med etablering af en afskærnde drænledning.

Fældning af træer inde på mosen forventes at starte den anden uge af september.

Brandstrup Mose arbejdet startet august 2011

Højmoseseminar 9-10 september 2010

Omkring 70 personer fra både staten, kommuner og det private erhvervsliv deltog i de to dage som højemoseseminaret varede.

Der var stor diskussionslyst blandt deltagerne der samtidig var meget nysgerrige på hele projektet.

Du kan nu downloade de powerpointshows der blev brugt under seminaret.

01 Introduktion Projektet Jesper Stenild.pdf

02 Information mm Søren Kjær.pdf

03 Forundersøgelser Helle Kold Jespersen.pdf

04 Monitering & Revegetation Mette Risager komp.pdf

05 vandstandshævning Christian Brix Søndergaard.pdf

06 Rydninger og udbud Claus Simonsen.pdf 07 Introduktion St. Økssø Søren Kjær.pdf

08 Introduktion Ekskursion Portlandmosen Martin Nørgaard.pdf

09 Introduktion Eksursion TofteMose Mette Risager.pdf

10 Vandstandsdata Nybo Mose Erik Vinther.pdf

Juli - August 2010

Tilmelding til afslutningseminaret er nu slut

Der har været stor lyst til at deltage og der blive omkring 70 deltagere i seminaret.

Seminaret holdes 9 – 10 september på Comwell Rebild Bakker i Rebild.

Programmet for seminaret kan ses på denne side .

Juli - August 2010

Tilmelding til afslutningseminaret er nu slut

Der har været stor lyst til at deltage og der blive omkring 70 deltagere i seminaret.

Seminaret holdes 9 – 10 september på Comwell Rebild Bakker i Rebild.

Programmet for seminaret kan ses på denne side .

Juni - Juli 2010

Supplerende ekskursioner - appetitvækkere.

Da projektet er geografisk meget spredt, er det kun muligt at besøge en af lokaliteterne under seminaret.

Derfor arrangeres der to supplerende ekskursioner til 3 af de andre projektlokaliteter, hvor der gøres rede for de metoder der er anvendt på de pågældende lokaliteter, og hvor der berettes om de problemer der er opstået og blevet løst i projektfasen.

Ekskursionerne er åbne for alle uden tilmelding, kørsel i egne biler. Medbring selv frokost og kaffe vi giver øl/vand.

Her er nærmere information om ekskursioneren.

12. august 2010, kl. 9.00 - 15.00 - en kombineret ekskursion til Svanemosen ved Kolding og Kongens Mose ved Løgumkloster.

Program:

9.00

Vi mødes ved P-pladsen i den sydøstlige del af Svanemosen
(adgang fra Tværford, 6000 Kolding.)

Koordinater til brug for bilnavigation:
WGS84: N 55° 25.772', E 9° 26.442'
WGS 84 - decimal: 55.42953, 9.44070

 
 • Publikumsfaciliteter og infomaterialer
 • Effekter af gentagne slåninger og knusning af stød
 • Genvækst
 • Udvikling af vandstand eft er grøftelukninger
 • Fremtidig drift

11.00

Afgang mod Kongens Mose

13.00

Vi mødes ved P-pladsen i den vestlige del af Kongens Mose
(adgang fra Galgebakkevej, 6240 Løgumkloster)

Koordinater til brug for bilnavigation:
WGS84: N 55° 1.516', E 8° 56.773'
WGS 84 - decimal: 55.02527, 8.94621

 
 • Publikum og adgangsbegrænsning
 • Hydrologiske modelberegninger og faktisk udvikling
 • Knusning af blåtop og fjernelse af opvækst
 • Lukning af store afvandingskanaler
 • Fremtidig drift

15.00

Afrunding og afslutning af dagen

Det er selvfølgelig valgfrit om man vil deltage hele dagen eller kun på en af lokaliteterne.
Vi vil tilstræbe at overholde starttidspunktet kl 13.00 i Kongens Mose.

Program og kort som pdf med mødesteder kan hentes herunder:

Program for ekskursion den 12. august 2010 .

26. august 2010, kl. 11-14.30 - ekskursion til Storelung på Sydfyn.

11.00

Vi mødes lige syd for Storelung – Ståbyvej 3, 5672 Broby
(Kom i så få biler som muligt – der er ikke meget plads til parkering)

Koordinater til brug for bilnavigation:
WGS84: N 55° 15.185', E 10° 15.106'
WGS 84 - decimal: 55.25308, 10.25177

 
 • Orientering om projektet
 • Rydning eller ikke rydning af birk
 • Håndtering af genvækst
 • Forventet udvikling af vandstand efter de planlagte grøftelukninger
 • Vi kigger på flora og fauna
 • Fremtidige udfordringer ved driften

Bemærk:
Der er indlagt en 1 times aktiv naturpleje med brug af armkræfter, ørnenæb og bøjlesave, så medbring selv redskaber til manuel rydning.

14.30

Afrunding og afslutning af dagen

Program og kort som pdf med mødesteder kan hentes herunder:

Program for ekskursion den 26. august 2010.

Afslutningseminar

I forbindelse med projektets snarlige afslutning holdes der seminar om forvaltning og genopretning af højmoser.

Seminaret holdes 9 – 10 september på Comwell Rebild Bakker i Rebild.

Tilmelding er nu lukket, men på denne side , kan du se mere om seminaret.

November 2009

Orienteringsmøde for lodsejere og naboer i Brandstrup Mose

August 2009

Projektet er forlænget til den 31. december 2010.

April 2009

Projektet i Boestmose med i TV-Syds "Ekspedition Syd" fra Boest den 24 april.
Se indslaget her (klippet om projektet i Boestmose kommer 4 minutter inde i indslaget og varer ca 2½ minut.)

Maj 2008

Ny rapport: Projektet har fået udarbejdet en rapport " Analyse af det bedst egnede eksisterende udstyr til brug for restaureringsopgaver på højmoser ". (pdf 1,3 Mb)

Rapporten er udarbejdet af " Skov & Landskab, Københavns Universitet " og indgår i centrets serie af arbejdsrapporter.

April 2008

Ved St. Økssø, Boestmose og Svanemosen er alle rydninger planlagt i projektet gennemført. I Kongens Mose er alle rydninger på Statens arealer udført.

Ved St. Økssø og Boestmose er man desuden helt færdig med de tiltag, der skal tilbageholde vandet i moserne. Og i Svanemosen og Kongens Mose er man 3/4 færdig med de tilsvarende arbejder.

Alle fire lokaliteter er et besøg værd, for med selvsyn at se den forandring, der er sket. Den landskabelige forandring er selvfølgelig tydeligst, men det vigtigste er mængden af vand i de enkelte moser.

Så husk gummistøvler, stierne i flere af moserne bliver nemlig først sat i stand når vi kan se, hvor det er nødvendigt, efter at der er kommet mere vand i moserne.

Oktober 2007

Efteråret er startet med heftig aktivitet på 4 af de 7 projektområder.

I Boestmose er den sidste rydning afsluttet, og der resterer kun blokering af de sidste grøfter.

Ved St. Økssø er rydningen af etape 2 i fuld gang.

I Svanemosen er man snart færdig med at køre flis ud, og har desuden afprøvet er ny maskine, der knuser blåtop og birkeopvækst.

På Kongens Mose er rydningen også i fuld gang, og snart går de store maskiner i gang med at flytte de fældede træer, og lave de store spærringer, som er nødvendige for et blokere de brede kanaler i mosen.

Juli 2007

I Svanemosen er rydningen af 34 hektar med træer og buske der truer højmosen afsluttet. De træer og buske der er fældet, vil ligge på arealet sommeren over. Efter sommer vil det blive lavet til flis og fjernet fra arealet.

9.00

Vi mødes ved P-pladsen i den sydøstlige del af Svanemosen
(adgang fra Tværford, 6000 Kolding.)

Koordinater til brug for bilnavigation:
WGS84: N 55° 25.772', E 9° 26.442'
WGS 84 - decimal: 55.42953, 9.44070

 • Publikumsfaciliteter og infomaterialer
 • Effekter af gentagne slåninger og knusning af stød
 • Genvækst
 • Udvikling af vandstand eft er grøftelukninger
 • Fremtidig drift

11.00

Afgang mod Kongens Mose

13.00

Vi mødes ved P-pladsen i den vestlige del af Kongens Mose
(adgang fra Galgebakkevej, 6240 Løgumkloster)

Koordinater til brug for bilnavigation:
WGS84: N 55° 1.516', E 8° 56.773'
WGS 84 - decimal: 55.02527, 8.94621

 • Publikum og adgangsbegrænsning
 • Hydrologiske modelberegninger og faktisk udvikling
 • Knusning af blåtop og fjernelse af opvækst
 • Lukning af store afvandingskanaler
 • Fremtidig drift

15.00

Afrunding og afslutning af dagen

11.00

Vi mødes lige syd for Storelung – Ståbyvej 3, 5672 Broby
(Kom i så få biler som muligt – der er ikke meget plads til parkering)

Koordinater til brug for bilnavigation:
WGS84: N 55° 15.185', E 10° 15.106'
WGS 84 - decimal: 55.25308, 10.25177

 • Orientering om projektet
 • Rydning eller ikke rydning af birk
 • Håndtering af genvækst
 • Forventet udvikling af vandstand efter de planlagte grøftelukninger
 • Vi kigger på flora og fauna
 • Fremtidige udfordringer ved driften

Bemærk:
Der er indlagt en 1 times aktiv naturpleje med brug af armkræfter, ørnenæb og bøjlesave, så medbring selv redskaber til manuel rydning.

14.30

Afrunding og afslutning af dagen

Samarbejdspartnere

LIFE+