Metoder og maskiner.

<p> </p>

Det indgår som en del af projektet, at forskellige maskiner og metoder skal testes i forbindelse med at opgaverne på projektområderne løses.

Dette skal i den sidste ende resultere i en række anbefalinger, som skal komme fremtidige naturgenopretningsprojekter til gode.

Resultaterne vil ved projektets afslutning blive samlet i en lille folder som vil vise de særligt gode eksempler (best practice) på de metoder og de maskintyper der har været brugt til at løse de forskellige opgaver i projektet.

Samarbejdspartnere

LIFE+