Maskiner.

Maskiner til slåning af opvækst

Når der skal slåes vegetation på blødbundsarealer er det vigtigt at manskinerne fordeler trykket - dels så der ikke opstår stor køreskader på underlaget og dels så maskinen ikke kører fast. Derfor bliver der benyttet flere slags maskiner. Du kan læse mere om de enkelte maskiner Analyse af det bedst egnede eksisterende udstyr til brug for restaureringsopgaver på højmoser" .

Ombygget pistemaskine

Ombygget rørhøster

ATV og Brakpusder

Samarbejdspartnere

LIFE+