Metoder

Metoder i forbindelse med rydninger:

Skånsom fjernelse af fældede træer.

Lavt marktryk - alng rækkevidde.

En flytbar ø af jern.

Flisning på stedet

Metoder til blokering af grøfter.

For at lukke dræn og grøfter bruges forskellige metoder. Du kan her se nogle af de forskellige metoder som er blevet brugt igennem projektet.

Jernspuns

Jernspuns er en meget sikker metode til at stoppe vandgennemstrømningen og kan anbefales til meget brede grøfter. Jernspunsen bliver med tiden opløst pga. surhedsgraden i vandet.

Det kræver dog kraftift materiel at håndtere de tunge spuns

Nedpresning af jernspuns i Kongens Mose .

Plastspuns

Velegnet på svært tilgængelige steder da de ikke vejer så meget. Kan skæres til i de længeder der er behov for. For at spæringen bliver helt tæt skal den pakkes med tørv.

Plasspuns fra Store Lung

Træplader

træpladerne bliver presset ned - der bliver benyttet en u-profil for at undgå skader på kanten og dermed nedbrydning til følge. For at sikre at træpladen kan komme igennem jorden/tørven blev der enten savet en rille med en motorsav eller trukket en rille med en grubertand.

Træspuns i Nybo mose

Plader kombineret med dæmning af tørv.

Boestmose

Kongens Mose

Blokering med tørv alene.

Når der skal blokeres grøfter med tørvemateriale dvs. bygges dæmninger med rent tørvematerial er det vigtigt at man graver bunden og siderne i grøften rene så der fremkommer rent tørv. Derved får man tørv mod tørv som så komprimeres for at undgå at vandet strømmer under materialet.

Kongens Mose

Svanemosen

Tyskland (Grosse Topfmoor)

Filsø Mose

Udplantning af Sphagnummos.

St. Økssø

Genrydningsmetoder.

St Økssø

Svanemosen

Pistemaskine

Samarbejdspartnere

LIFE+