Nyhedsarkiv og presseklip.

Nyhedsarkiv:
 • Maj 2008

   

  • April 2008:
   Ved St. Økssø, Boestmose og Svanemosen er alle rydninger planlagt i projektet gennemført. I Kongens Mose er alle rydninger på Statens arealer udført.
   Ved St. Økssø og Boestmose er man desuden helt færdig med de tiltag, der skal tilbageholde vandet i moserne. Og i Svanemosen og Kongens Mose er man 3/4 færdig med de tilsvarende arbejder.
   Alle fire lokaliteter er et besøg værd, for med selvsyn at se den forandring, der er sket. Den landskabelige forandring er selvfølgelig tydeligst, men det vigtigste er mængden af vand i de enkelte moser.
   Så husk gummistøvler, stierne i flere af moserne bliver nemlig først sat i stand når vi kan se, hvor det er nødvendigt, efter at der er kommet mere vand i moserne.
  • Oktober 2007:
   Efteråret er startet med heftig aktivitet på 4 af de 7 projektområder.
  • I Boestmose er den sidste rydning afsluttet, og der resterer kun blokering af de sidste grøfter.
  • Ved St. Økssø er rydningen af etape 2 i fuld gang.
  • I Svanemosen er man snart færdig med at køre flis ud, og har desuden afprøvet er ny maskine, der knuser blåtop og birkeopvækst.
  • På Kongens Mose er rydningen også i fuld gang, og snart går de store maskiner i gang med at flytte de fældede træer, og lave de store spærringer, som er nødvendige for et blokere de brede kanaler i mosen.
  • Juli 2007:
  • I Svanemosen er rydningen af 34 hektar med træer og buske der truer højmosen afsluttet. De træer og buske der er fældet, vil ligge på arealet sommeren over. Efter sommer vil det blive lavet til flis og fjernet fra arealet.
  • Husk at klik ind på Ture og arrangementer . Her finder du ture hvor højmoser er en del af oplevelsen.
Presseklip:

Samarbejdspartnere

LIFE+