Boestmose - Kort

Habitat- og Projektområde

Habitat- og Projektområde

Habitatområde

Projektområde

Naturstyrelsens aktiviteter.

Aktiviteter

Aktiviteter i projektområdet.

Habitatområde

Projektområde

Genopretning af naturlige vandforhold

Rydning af træer og buske

Habitattyper

Habitattyper i projektområde Boestmose

Habitatområde

Projektområde

7110

7120

4030/4010

4030

6410

7110/7120/4010

Samarbejdspartnere

LIFE+