Boestmose

Projektområde Boestmose på 40.7 ha ligger i habitatområde nr. 49 som er 5572 ha stort. Området har et meget varieret landskab med morænebakker og smeltevandssletter. Området indeholder en række habitattyper, som er ved at blive sjældne i Danmark. Meget gamle bøgeskove, som sandsynligvis stammer helt tilbage fra da bøgen første gang koloniserede Danmark for 3000 år siden. Blandede plantager af nåletræer og en lang række andre skovtyper. Hedelandskab, næringsfattige søer, kilder, åer og gamle bopladser er spredt i området.

Selve projektområdet er resterne af et meget stort vådområde med kær og mose.

§3 Områder

Området er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3.


Hvad sker der?

 • Videoklip om Boestmose

  Se eller download videoklip fra arbejdet med at blokere grøfter.
  wmw (7 mb)

  Blokering af dræn
  I Boestmose drænes der stadig i et vist omfang. For at forhindre fortsat udtørring af højmosen er det nødvendigt at hæve vandstanden ved at blokere eksisterende dræn og grøfter. Den hævede vandstand vil fremme væksten af Sphagnum og forhindre tilgroningen med buske.
 • Rydning af træer og buske
  Træer og buske har en række skadelige effekter på højmoser. De skygger for højmosevegetationen, øger fordampningen, mindsker den nedbørsmængde der når overfladen af højmosen, forhindre væksten af tørveformende plantearter, og endelig øger træer og buske næringsstoftilførslen fra atmosfæren.
  I Boestmose skal der ryddes 24,9 ha bevoksning.

Samarbejdspartnere

LIFE+