Brandstrup Mose - Kort

Habitat- og Projektområde

Projektområde

Projetområde

Habitatområde

Viborg Amts aktiviteter

Bemærk! På baggrund af forundersøgelserne skal korbilaget med aktiviteter revideres

Aktiviteter

Projektaktiviteter

Habitatområde

Projektområde

Genopretning af naturlige vandforhold

Rydning af træer og buske

Habitattyper

Habitattyper i projektområdet

7110: *aktive højmoser

7120: Nedbrudte højmoser med mulighed for gendannelse

Samarbejdspartnere

LIFE+