Kongens Mose

Habitat- og Projektområde

Habitat- og Projektområde

Habitatområde

Projektområde

Naturstyrelsens aktiviteter

Sønderjyllands
Amts aktiviteter

Habitat- og Projektområde

Aktiviteter i projektområdet

Habitatområde

Projektområde

Genopretning af naturlige vandforhold

Rydning af træer og buske

Opkøb af jord

Habitat- og Projektområde

Habitattyper i projektområdet

Habitatområde

Projektområde

7110

7120

Samarbejdspartnere

LIFE+