Kongens Mose

 • Projektområde. Klik for flere kort.
  Projektområde Kongens Mose.

  Kort

Dannelsen af højmosen begyndte for mere end 6000 år siden som en tilgroningsmose , og var tidligere en del af et stort vådområde. Den er et af de mest kendte eksempler på en højmose i Danmark.

Området er stærkt påvirket af tidligere tiders tørvegravning, landbrug og skovbrug. I de centrale dele er der stadig tre områder med intakt tørveflade, som bliver bl.a. brugt til klimastudier, forskning i pollen og tungmetaller etc.
Kongens Mose er en af de få tilbageværende højmose i Danmark vest for israndslinien.

Under første verdenskrig hvor det sydlige Danmark var tysk, blev russiske krigsfanger sat til at opdyrke et stykke af højmosen kaldet Russerfennen, idag er de tre aktive dele af højmosen adskilt fra hinanden af dette område, som ligger synligt lavere. Det skyldes at højmosen her er nedbrudt som følge af dræning, som stadig pågår i de oprindelige drænrør. Vegetationen domineres her af blåtop, som ikke er en planteart der hører hjemme på en naturlig højmose.

I starten af 2007 kom Kongens Mose med på listen over kandidater til danske GeoSites , som er lokaliteter der har international betydning for forståelsen af Jordens historie.

Baggrunden for at mosen er med på den danske liste finder du her (endnu kun på  engelsk).

§3 Områder

Området er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3.

Kongens Mose. Foto: Jydsk Luftfoto.

Hvad sker der?

 • Blokering af dræn
  For at forhindre fortsat udtørring af højmosen er det nødvendigt at hæve vandstanden ved at blokere eksisterende dræn. Den hævede vandstand vil fremme væksten af Sphagnum og forhindre tilgroningen med buske.
  I Kongens Mose er der ca. 140 ha, hvor vandforholdene skal genoprettes.
 • Stisystem
  En sti igennem området etableres ved at forbinde nogle af de eksisterende stier og skovveje med en ny 1500 m sektion gangbro/sti.


Samarbejdspartnere

LIFE+