Habitat- og Projektområde

Habitat- og Projektområde.

Habitatområde

Projektområde

Fyns Amts aktiviteter

Aktiviteter

Aktiviteter i Nybo Mose

Habitatområde

Projektområde

Genopretning af naturlige vandforhold

Rydning af træer og buske

Habitattyper

Habitattyper i projektområdet

Habitatområde

Projektområde

7110

7120

91D0

91E0

Samarbejdspartnere

LIFE+