Nybo Mose

 • Projektområde Nybo Mose. Klik for flere kort.
  Projektområde Nybo Mose. Klik for flere kort.

  Kort

Projektområde Nybo Mose på 17 ha ligger i habitatområde 104 som er 1973 ha stort.

Nybo Mose er del af et større moseområde ved Brændegård sø. Højmosen har tidligere været udnyttet til tørvegravning, og der ses stadig rester af tørvegrave og drængrøfter. Dette har påvirket de oprindelige vandforhold i området, og kun den centrale del med aktiv højmose har stadig et sekundært vandspejl. Andre dele er domineret af Blåtop eller er vokset til med Dunbirk.

Nybo Mose er en af de få danske tørvemoser øst for israndlinien. Området er af både national og international betydning pga. den aktive højmose (habitattype *7110), og muligheden for yderligere genopretning.

I området findes sjældne plantearter som Rosmarinlyng, Kærmysse, Tue-kæruld og Hvid næbfrø. Desuden er det en vigtig fynsk insektlokalitet med sjældne arter som Sortgrå sækspinder, Bølleblåfugl, Eng-Perlemorsommerfugl og Moseperlemorsommerfugl.

§3 Områder

Området er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3.

Hvad sker der?

 • Genopretning af naturlige vandforhold
  For at forhindre fortsat udtørring af højmosen er det nødvendigt at hæve vandstanden ved at blokere eksisterende dræn. Der er stadig 960 m dræn, som aldrig er blevet effektivt lukket. Den hævede vandstand vil fremme væksten af Sphagnum og forhindre tilgroningen med buske.
  I Nybo Mose er der 10 ha, hvor naturlige vandforhold skal genoprettes.
 • Rydning af træer og buske
  Træer og buske har en række skadelige effekter på højmoser. De skygger for højmosevegetationen, øger fordampningen, mindsker den nedbørsmængde der når overfladen af højmosen, forhindre væksten af tørveformende plantearter, og endelig øger træer og buske næringsstoftilførslen fra atmosfæren.
  I projektområde Nybo Mose skal der ryddes 3,9 ha bevoksning.

Samarbejdspartnere

LIFE+