Store Økssø - Kort

Habitat- og Projektområde

Habitatområde

Store Økssø - Projektområde

Projektområde

Naturstyrelsens aktiviteter

Aktiviteter

Habitatområde

Projektaktiviteter

Projektområde

Rydning af træer og buske

Genopretning af de naturlige vandforhold

Habitattyper

Habitatområde

Habitattyper i projektområdet

Projektområde

7110

7120

3160

91D0

9110

5130

Samarbejdspartnere

LIFE+