Storelung - Kort

Habitat- og Projektområde

Habitat- og Projektområde.

Habitatområde

Projektområde

Fyns Amts aktiviteter.

Aktiviteter

Aktiviteter i Storelung

Habitatområde

Projektområde

Genopretning af naturlige vandforhold

Rydning af træer og buske

Habitattyper

Habitattyper i projektområdet

Habitatområde

Projektområde

91D0

7120

Samarbejdspartnere

LIFE+