Svanemose - Kort

Habitat- og Projektområde

Habitat- og Projektområde.

Habitatområde

Projektområde

Naturstyrelsens aktiviteter

Aktiviteter

Aktiviteter i projektområde Svanemose.

Habitatområde

Projektområde

Fældning af træer og buske

Genopretning af naturlige vandforhold

Habitattyper

Habitattyper i projektområdet.

Habitatområde

Projektområde

7110

7120

3160

91D0

7140

Samarbejdspartnere

LIFE+