Hønnerup Bæk slynges

I umiddelbar tilknytning til Ejby og Kindstrup Mose, der tidligere var Fyns største moseområde, etableres et nyt 6 ha. stort naturområde med 2 nye søer.

Langs områdets sydlige begrænsning genslynges ca. 300 m af Tårup-Hønnerup Bæk. Der udlægges gydebanker i 600 meter vandløb i umiddelbar tilknytning til projektarealet.

Fotograf Ole Malling

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes jan. 2009

Projekt titel

Hønnerup Bæk

Ansøger for projektet

Lars Haraldsted

Kontaktperson

Lars Haraldsted

Deltagere i partnerskabet

Lars Haraldsted samt Middelfart kommune

Projektets samlede udgifter

903.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

303.000 kr.

Frivillige arbejdstimer

40 timer