Hørup Skov skovrejsning

Projektbeskrivelse

Hørup Skov er et nyt skovrejsningsområde og en ny skov, der er under etablering syg og vest for Slangerup. De første træer blev plantet i april 2007, og på sigt vil skoven blive ca. 440 ha.

Skoven etableres i samarbejde med Københavns Energi A/S, Frederikssund kommune og Slangerup Kommune.

Mange formål

Formålet er dels at sikre rent drikkevand, og dels at området kan udvikle sig til et attraktivt areal med stort naturindhold og plads til friluftsliv. Samtidig bidrager det til det nationale mål om at øge skovarealet i Danmark, oplagre C0og mindske brugen af fossile brændstoffer. Samtidig holder skoven bedre på den øgede nedbør, den globale opvarmning forventes at medføre.

Projektforløb 

Oversigtskort

Kort over skovrejsningsområde Hørup Skov ved Slangerup. 

Friluftsliv og borgerinddragelse

Naturstyrelsen indtænker, i samråd med borgene, forskellige friluftsfaciliteter og -muligheder i de nye skovområder. f.eks. stier, grillpladser, og hundeområder fordelt efter en overordnet prioritering. Færdsel på arealerne sker efter de generelle regler i statsskovene.

Hørup skovrejsning i billeder

Medlemmer af Skovrejsningsrådet for Hørup Skov

Medlemmer af skovrejsningsrådet, Hørup

Kontakt

Ida Dahl-Nielsen

Specialkonsulent
Nordsjælland