Hørup Skov ved Slangerup - skovrejsning

Skoven etableres i samarbejde med Københavns Energi A/S og Slangerup Kommune. Der er erhvervet 11 ha, som indvies/tilplantes i april 2007.

Referater fra skovrejsningsmøder

I april 2009 har Vandsamarbejdet i Slangerup, Frederikssund Kommune og Naturstyrelsen aftalt, at udvide projektet for Hørup Skov med det areal, som er vist på nedenstående kort. Det drejer sig om ca. 12 ha.