Blomster fremmes af høslet

Eksempler på planter, der er dukket op eller har bredt sig meget siden høslettet på Nydam startede i 1996.

Rørgræs. Foto: Anne Johannisson

Rørgræs . Før engen blev slået dominerede Rørgræs over det hele. Rørgræs er en meterhøj grov græs, som danner helt tætte bestande på enge, ved søbredder og langs vandløb. Rørgræs udkonkurrer de mindre engplanter med sin kraftige vækst med det resultat, at der kun kan vokse få andre arter. På Nydam var der stadig et mindre område med lave engplanter, der viste, at der var et potentiale for at få en artsrig eng tilbage, hvis Rørgræsset blev begrænset.

Eng Nellikerod. Foto: Anne Johannisson

Eng Nellikerod er en typisk engplante, der vokser i våde enge, der enten græsses eller slås. Planten blomstre i maj- juni og er ca. 10 – 20 cm høj. På Nydam har Eng Nellikeroden bredt sig fra et begrænset område til nu at vokse på det meste af engen.

Engviol. Foto: Anne Johannisson

Engviol vokser i moser og fugtige enge. Den bliver kun ca. 4 – 8 cm høj og drukner derfor let i en tæt og høj vegetation. Et enkelt vegetativt eksemplar af engviolen blev fundet på Nydam i 2001. I juni 2003 blomstrede 8 eksemplarer i 2 forskellige grupper.

Tvebo Baldrian. Foto: Anne Johannisson

Tvebo Baldrian er en 10 – 30 cm høj plante, der vokser i våde enge, moser og væld. Navnet hentyder til at planten enten har hun- eller hanblomster. Tvebo Baldrian dukkede første gang op i Nydam i ????. Den spreder sig nu fra et område på ca. 1 m 2 , hvor den vokser i et tæt bestand.

Lav Ranunkel. Foto: Anne Johannisson

Lav Ranunkel er en meget almindelig engplante på græssede og slåede enge. Ranunkler er giftige og klare sig derfor godt på græssede enge. Den skyder nye skud fra grunden, når toppen skæres af og de nye skud kan krybe lavt langs jorden, hvilket har givet den navnet Lav Ranunkel. De lange krybende stængler kan sætte rødder ud fra bladhjørnerne og planten spreder sig hurtigt på denne måde. Ranunklen giver nu efter 7 års høslet, Nydam et smukt gult skær i maj og juni måned.

Kærtidsel. Foto: Anne Johannisson

Kærtidsel kan blive 150 cm. Den er slank og mørkt tornet på både stængel og blade. Kærtidsel trives i våd jord og har bredt sig voldsomt i Nydam efter høslettet satte ind. Dens blomster tiltrækker mange sommerfugle i juni - juli og beriger på den måde engen med et farverigt flagrende insektliv. Derfor skånes flere blomsterende eksemplarer, når høhøsten går ind.

Hirsestar. Foto: Anne Johannisson

Hirsestar og andre små stararter blomster i juni måned. I Nydam vokser der i dag Håret Star, Alm. Star, Bleg Star, Hirsestar, Akselblomstret star og Nikkende star. Disse stararter kunne ikke klare sig i den tætte vegetation af Rørgræs, som dominerede Nydam for 8 år siden, før høslettet startede.

Trævlekrone. Foto: Anne Johannisson

Trævlekrone høre til Nellikefamilen. Den vokser på fugtige enge, men forsvinder hurtigt, når græsningen eller høslættet opgives. Det har gjort den mindre almindelig i Danmark end tidligere. På Nydam har den de sidste 8 år bredt sig fra et lille område til snart at vokse over hele engen.

Vand-Mynte. Foto: Anne Johannisson

Vand-Mynte har sine blomsterkranse placeret i toppen af planten i modsætning til de andre mynter, der har dem fordelt i bladhjørnene ned ad stænglen. Det skyldes at Vand-Mynte vokser, hvor der er risiko for at vandstanden stiger, og så er det godt at kunne holde blomsterne oven vande. På Nydam spreder duften af mynte sig, bare man går en tur over engen, og høet har sin egen karakteristiske duft.

Eng Rævehale. Foto: Anne Johannisson
Maj gøgeurt. Foto: Anne Johannisson

Eng Rævehale er en slank op til 1 m høj græs, som ynder fugtige voksesteder. Dens slanke linie betyder, at der kommer rigeligt lys til bunden og de mindre planter. Eng Rævehale har været dyrket og er udmærket til hø. Den har bredt sig over hele engen, efter at Rørgræsset er blevet voldsomt begrænset.

I 2004 dukkede der en Kødfarvet Gøgeurt op på Nydam. I 2005 blev der ikke fundet nogen. Men i 2006 blomstrede 5 Kødfarvede Gøgeurter på engen. Men mere overraskende blev der også registreret 15 blomstrende Maj Gøgeurter (Billedet). Gøgeurter klarer sig bedst på græssede eller slåede enge, hvor vegetationen ikke er for høj, så der kommer lys til bunden.

Kamhornet Smelder. Foto: Anne Johannisson
Kamhornet Smelder

Lille Ildfugl. Foto: Anne Johannisson
Lille Ildfugl

Edderkopo med ægspind. Foto: Anne Johannisson
Edderkop med ægspind

Links:

Floraliste fra Nydam 1996

Floraliste fra Nydam 2003

Floraliste fra Nydam 2006

Sommerfugleliste fra Nydam og Sellebæk mose 2000

Høet sættes i hæs

Hølaugets egen side

Høsletsenge