Floraliste 1996

Karplanter på Nydam

1996

Karsporeplanter

Padderok, Ager

Padderok, Dynd

Enkimbladede

Sivfamilien:

Frytle, Mangeblomstret

Siv, Knop

Siv, Lyse

Halvgræsfamilien:

Kogleaks, Skov

Græsfamilien:

Bunke, Mose

Fløjlsgræs

Hundegræs, Almindelig

Kvik, Almindelig

Miliegræs

Rapgræs, Almindelig

Rævehale, Eng

Rørgræs

Rørhvene, Bjerg

Rørhvene, Eng

Stilkaks, Skov

Sødgræs sp. (ssv. Manna-S.)

Tokimbladede

Ranunkelfamilien:

Anemone, Hvid

Ranunkel, Lav

Nældefamilien:

Nælde, Stor

Nellikefamilien:

Fladstjerne, Græsbladet

Fladstjerne, Stor

Skovarve

Trævlekrone

Syrefamilien:
Syre, Almindelig

Skræppe, Skov

Violfamilien:

Viol, Krat

Rosenfamilien:

Hindbær

Nellikerod, Eng

Ærteblomstfamilien:

Fladbælg, Gul

Vikke, Gærde

Vortemælkfamilien:

Bingelurt

Rubladfamilien:

Forglemmigej, Eng

Læbeblomstfamilien:

Hanekro, Alm.

Korsknap

Mynte, Vand

Skjolddrager, Almindelig

Maskeblomstfamilien:

Ærenpris, Tveskægget

Krapfamilien:

Snerre, Burre

Snerre, Hvid

Snerre, Kær

Baldrianfamilien:

Baldrian, Hyldebladet

Kurvblomstfamilien:

Hjortetrøst

Høgeskæg, Kær

Mælkebøtte sp.

Tidsel, Ager

Tidsel, Kær

Tidsel, Kål

Links:

Høslætsenge

Blomster fremmes af høslet

Floraliste 2003 Floraliste 2006
Floraliste for Nydam 2008.pdf

Sommerfugleliste fra Nydam og Sellebæk mose 2000
Støgårdsvang høsletslaug