Floraliste 2003

Engflora fra Nydam 2003. Foto: Anne Johannisson

Karplanter på Nydam

12.06.2003

Karsporeplanter

Fjerbregne

Mangeløv, Almindelig

Mangeløv, Kær

Mangeløv, Smalbladet

Padderok, Ager·

Padderok, Dynd·

Enkimbladede

Sivfamilien:

Frytle, Mangeblomstret·

Siv, Glanskapslet

Siv, Knop·

Siv, Lyse·

Halvgræsfamilien:

Kogleaks, Skov·

Star, Akselblomstret

Star, Almindelig

Star, Bleg

Star, Blære-

Star, Hirse-

Star, Håret

Græsfamilien:

Bunke, Mose·

Draphavre

Flitteraks, Enblomstret

Fløjlsgræs·

Gulaks, Vellugtende

Hejre, Blød*

Hundegræs, Almindelig·

Hvene, Almindelig

Kvik, Almindelig·

Miliegræs·

Rapgræs, Almindelig·

Rapgræs, Eng·

Rævehale, Eng

Rørgræs·

Rørhvene, Bjerg·

Rørhvene, Eng·

Stilkaks, Skov·

Svingel, Rød-

Sødgræs sp. ( ssv. Manna-S.

Pindsvineknopfamilien:

Pindsvineknop, Grenet

Liljefamilien:

Guldstjerne, Almindelig

Løg, Vild

Gøgeurtfamilien:

Hullæbe, Skov-

Tokimbladede

Ranunkelfamilien:

Anemone, Hvid·

Ranunkel, Bidende

Ranunkel, Kær

Ranunkel, Lav·

Vorterod

Nældefamilien:

Nælde, Stor·

Nellikefamilien:

Fladstjerne, Græsbladet·

Fladstjerne, Stor·

Hønsetarm, Almindelig

Skovarve·

Trævlekrone·

Syrefamilien:

Pileurt, Vej-

Syre, Almindelig

Skræppe, Nøgle-

Skræppe, Skov-

Perikonfamilien:

Perikon, Prikbladet

Violfamilien:

Eng-Viol

Viol, Krat·

Korsblomstfamilien:

Springklap, Skov-

Vandkarse

Rosenfamilien:

Hindbær·

Nellikerod, Eng·

Tormentil

Ærteblomstfamilien:

Fladbælg, Gul·

Kløver, Hvid

Kløver, Rød

Vikke, Gærde·

Vikke, Muse

Kattehalefamilien:

Kattehale

Natlysfamilien:

Dueurt, Glat

Steffensurt, Dunet

Vortemælkfamilien:

Bingelurt·

Skærmplantefamilien:

Angelik

Hvas Randfrø

Rubladfamilien:

Forglemmigej, Eng·

Læbeblomstfamilien:

Brunelle, Almindelig

Galtetand, Skov-

Hanekro, Alm.·

Korsknap·

Mynte, Vand·

Skjolddrager, Almindelig·

Sværtevæld

Maskeblomstfamilien:

Brunrod, Knoldet

Ærenpris, Tveskægget·

Ærenpris, Tykbladet

Krapfamilien:

Snerre, Hvid·

Snerre, Kær·

Snerre, Sump

Baldrianfamilien:

Baldrian, Hyldebladet·

Baldrian, Tvebo

Kurvblomstfamilien:

Haremad

Hjortetrøst·

Høgeskæg, Kær·

Mælkebøtte sp.·

Tidsel, Ager·

Tidsel, Kær·

Tidsel, Kål·

Vandplanter

Vandstjerne sp.

·Arten registreret i 1996

Skovbrynszonen

*Arten er kun registreret i
skovbrynszonen udenfor
engens randgrøft, men indenfor
det areal, der blev inddraget i
slåningen 2001.

Frytle, Håret*

Star, Pille*

Star, Skov*

Bunke, Bølget*

Rapgræs, Lund-*

Majblomst*

Fuglegræs sp.*

Svinemælde*

Hyrdetaske*

Løgkarse*

Vinterkarse, Udspærret*

Brombær*

Kløver, Fin*

Kohvede, Alm.*

Skovsyre*

Dueurt, Kær

Gederams*

Steffensurt, Liden*

Ærenpris, Glat*

Ærenpris, Læge-*

Skovmærke*

Bakkestjerne, Canadisk*

Borst, Høst*

Brandbæger, Skov*

Evighedsblomst, Rank*

Kamille, Lugtløs*

Kongepen, Alm.*

Skovsalat*

Svinemælk, Ru*

Tidsel, Horse-*

Status 12.06.2003: 103 arter
i alt er set indenfor engens randgrøft.
Der er 30 arter, som kun er
registreret i kantzonen og 17 arter
af træer og buske inden- og udenfor
randgrøften - i alt 150 arter, hvilket
er over 10 % af Danmarks vilde flora!

Forsvundet: Burre Snerre, Bittersød-Natskygge og
Lådden Dueurt.

Links:

Høslætsenge