Floraliste for Nydam 2006

Engviolen har bredet sig på Nydam. Fra kun at være i 2 mindre grupper, er der nu 5 grupper. 2 af dem ret store. Tvebo Baldrian trives også godt på engen og er i fremgang. Kogleaks er ligeledes i stadig fremgang og findes nu over det meste af engen. Der er fundet 5 Kødfarvet Gøgeurter og 15 Maj Gøgeurter. det er første gang Maj Gøgeurt er fundet på engen.

Engen har iøvrigt fået mere lys, ved at en del træer rundt om engen er blevet fældet eller stynet.


Engviol. Foto: Anne Johannisson

Karsporeplanter (bregner mm.)

Fjerbregne

Mangeløv, Alm.

Mangeløv, Kær-

Mangeløv, Smalbladet

Padderok, Ager-

Padderok, Dynd-

Ulvefod, Alm.

Enkimbladede

(”græsagtige planter”)

Bunke, Bølget

Bunke, Mose-

Draphavre

Flitteraks, Enblomstret

Fløjlsgræs

Frytle, Håret

Frytle, Mangeblomstret

Frytle, Mark-

Gulaks, Vellugtende

Guldstjerne, Hylster-

Gøgeurt, Kødfarvet

Gøgeurt, Maj

Hejre, Blød

Hestegræs, Krybende

Hullæbe, Skov-

Hundegræs, Alm.

Hvene, Alm.

Kogleaks, Skov-

Kvik, Alm.

Løg, Vild

Majblomst

Miliegræs

Pindsvineknop, Grenet

Rapgræs, Alm.

Rapgræs, Eng-

Rapgræs, Enårig

Rapgræs, Lund-

Rævehale, Eng-

Rørgræs

Rørhvene, Bjerg-

Rørhvene, Eng-

Siv, Glanskapslet

Siv, Knop-

Siv, Lyse-

Star, Akselblomstret

Star, Bleg

Star, Blære-

Star, Forlænget

Star, Hare-

Star, Hirse-

Star, Håret

Star, Mellembrudt

Star, Pille-

Star, Skov-

Stilkaks, Skov-

Svingel, Rød-

Sødgræs, Manna-

Tokimbladede

(”rigtige” blomster)

Anemone, Hvid

Angelik

Bakkestjerne, Kanadisk

Baldrian, Alm.

Baldrian, Tvebo

Bellis

Bingelurt, Alm.

Borst, Høst-

Brandbæger, Skov-

Brombær

Brunelle, Alm.

Brunrod, Knoldet

Dueurt, Dunet

Dueurt, Glat

Dueurt, Kær-

Dueurt, Lodden

Evighedsblomst, Rank

Fladbælg, Gul

Fladstjerne, Græsbladet

Fladstjerne, Stor

Fuglegræs, Alm.

Forglemmigej, Eng-

Gederams

Galtetand, Skov-

Gåsemad

Hanekro, Alm.

Haremad

Hedelyng

Hindbær

Hjortetrøst

Hyrdetaske

Høgeskæg, Kær-

Høgeurt, Alm.

Høgeurt, Håret

Hø nsetarm, Alm.

Jordbær, Skov-

Kamille, Lugtløs

Kattehale

Kløver, Fin

Kløver, Hvid-

Kløver, Rød-

Kodriver, Hulkravet

Kongepen, Alm.

Korsknap

Kællingetand, Alm.

Lærkespore, Klatrende

Løgkarse

Markarve, Alm.

Mynte, Vand-

Mælkebøtte sp.

Natskygge, Bittersød

Nellikerod, Eng-

Nælde, Stor

Perikon, Kantet

Pileurt, Vej-

Randfrø, Hvas

Ranunkel, Bidende

Ranunkel, Kær-

Ranunkel, Lav

Ranunkel, Nyrebladet

Rejnfan

Rundbælg

Rødknæ

Salat, Skov-

Skjolddrager, Alm.

Skovarve

Skovmærke

Skovsyre

Skræppe, Nøgle-

Skræppe, Skov-

Sneglebælg, Humle-

Snerre, Burre-

Snerre, Hvid

Snerre, Kær-

Snerre, Lyng-

Snerre, Sump-

Springklap, Roset-

Springklap, Skov-

Steffensurt, Dunet

Steffensurt, Liden

Storkenæb, Liden

Storkenæb, Stinkende

Surkløver, Rank

Svinemælde

Svinemælk, Ru

Sværtevæld

Syre, Alm.

Tidsel, Ager-

Tidsel, Horse-

Tidsel, Kær-

Tidsel, Kål-

Tormentil

Trævlekrone

Vandkarse

Vandstjerne, Roset-

Vejbred, Glat

Vikke, Gærde-

Vikke, Muse-

Vinterkarse, Udspærret

Viol, Eng-

Viol, Krat-

Vorterod

Ærenpris, Glat

Ærenpris, Læge-

Ærenpris, Tveskægget

Ærenpris, Tykbladet

Træer og buske

Ask

Benved

Birk, Vorte-

Bøg

Eg, Stilk-

El, Rød-

Gran, Rød-

Hassel

Hestekastanje

Hvidtjørn, Alm.

Hyld, Alm.

Mirabel

Pil, Grå-

Pil, Selje-

Røn, Alm.

Slåen

Æble, Vild

Floraliste 1996

Høsletsenge

Floraliste for Nydam 2008.pdf

Floraliste 2003

Sommerfugleliste 2000

Maj Gøgeurt fra Nydam

Maj gøgeurt. Foto: Anne Johannisson