Høet sættes i hæs

På Nydam sættes høet op i 2 hæs samme
dag som det slås. Her hænger det og tørrer, uden at det behøver at blive vendt.

Hæssene laves allerede tidligt på høsletsdagen, da sammenrivning af høet
og ophængningen tager temmelig lang tid.

Engen slås først i 2 lange baner, så opsætningen kan komme hurtigt i gang.

Lange hæs er klar. Foto: Anne Johannisson

Leen skærpes. Foto: Anne Johannisson
Før høet skal slås skal leen være helt sarp.

Der slåes med leen. Foto: Anne-Kristine
Høet slås så det kommer til at ligge i lange rækker. (Skår)

Der forstikkes i jorden. Foto: Anne Johannisson
Når de første skår er lagt kan pælene
rammes i jorden. Jorden åbnes med et jernspyd...

Pæle rammes i jorden. Foto: Anne Johannisson
og pælene trykkes ned i hullet. Pælene sættes i en linie med en afstand på ca. 1,5 meter. Pælene forskydes i linien med ca. 25 cm for at give hæsset ekstra stabilitet.

Et bræt slåes på pælene i enden på hæsset. Foto: Ole Andersen
Pælene forsynes i enderne med skråstivere,
for at stabilisere hæsset.

Tråden spændes ud mellem pælene. Foto: Ole Andersen
Første tråd (ståltråd) sættes op ved, at snøre tråden rundt om hver pæl og videre til den næste.

2. snor sættes over første lag. Foto: Anne Johannisson
Høet hænges over tråden i hele hæssets længde. Det skal ikke være et for tykt lag, og det skal helst ikke hænge hen ad jorden, for så kan det rådne. Når den første tråd er fyldt kan anden tråd sættes op ca. ½ m over høet på første tråd.

2. lag hø lægges på snoren. Foto: Anne Johannisson
Det andet lag lægges over tråden

En gruppe Baldrian står i hæsset. Foto: Anne Johannisson
Tredje tråd sættes op og et nyt lag hø
hænges på. En lille gruppe Hyldebladet Baldrian er blevet skånet for leen. Den
fjerde tråd sættes over tredje lag hø.

Oversnoren snæres tæt til. Foto: Anne Johannisson
Når det fjerde lag hø er hængt på, spændes en sidste tråd tæt over det øverste lag, så det ikke blæser af.

Skråstiverne sættes på. Foto: Anne Johannisson
Hæssene støttes af 2 støttestolper på hver
sin side flere steder langs hæsset, samt 2 skråstivere i hver ende. Og så skal høet bare have sol og varme, så det kan tørre.

Pause i slåningen. Foto: Anne Johannisson
Så er det tid til en kaffepause inden oprydningen.


Når høet er tørt samler hø-koordinatoren et hold, der tager høet af hæssene og på presenninger slæber det ud af engen, hvor det efterfølgende presses til baller for at lette den videre transport.


Indslæbning af hø sker altid når de fleste holder ferie og resten er på stranden. Tillidshvervet som hø-koordinator i høsletslauget er derfor en stor udfordring.

Links:

Høsletsenge

 

Leerne hænger i træet, når der holdes pause. Foto: Anne Johannisson