Strøgårdsvang høslætslaug

Laugets egen hjemmeside

Links

Fugleværnsfondens hjemmeside om høenge .
Storkens tilbagegang hænger tæt sammen med ophøret af høproduktionen i DK skriver Søren Ferdinand Hansen

Kronobergs slåttergille , vores svenske søsterlaug.

Scythe en amerikansk side med udstyr af høj kvalitet

Scythe Connection endnu en amerikansk side af høj kvalitet

Europamesterskaberne i leslåning